Verkeersregels voor een scootmobiel

Voor mensen met een scootmobiel is het niet altijd duidelijk welke regels er nu gelden. En omdat wij graag willen dat u veilig in het verkeer rijdt hebben we deze scootmobiel verkeersregels voor u hier bij elkaar gezet.

Wilt u weten welke regels u moet volgen? Klik dan op (een van) onderstaande vragen.

Wie mogen een scootmobiel besturen?

De scootmobiel is in eerst instantie bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Om een scootmobiel te mogen rijden moet de bestuurder minstens 16 jaar zijn. Voor kinderen tot 16 jaar kan echter een ontheffing aangevraagd worden om een ‘snelle’ gemotoriseerde rolstoel en scootmobiel te mogen besturen .

Kinderen of jongeren onder de 16 jaar, die (tijdelijk) mobiel beperkt zijn kunnen bij hun gemeente ontheffing op de eerste regel laten aanvragen door hun verzorger. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan mogen zij vervolgens een gemotoriseerde rolstoel of scootmobiel besturen. Deze kinderen krijgen via het loket speciale rijvaardigheidstraining alvorens zij aan het verkeer mogen deelnemen.

Is een scootmobielverzekering verplicht?

Alle mobiliteitsscooters in Nederland moeten verzekerd zijn. Op uw scootmobiel moet dus een geldig verzekeringsplaatje gemonteerd zijn. Als de scootmobiel geleverd wordt door een organisatie of gemeente, dan kan het zijn dat de gemeente de verzekering voor u betaald heeft. Kijk goed of het verzekeringsplaatje aanwezig is op uw scoot.

Waar mag je met een scootmobiel rijden?

Met een mobiliteitsscooter mag op de stoep, een voetpad of een fietspad gereden worden. Op wegen zonder stoep of fietspad mag een scootmobiel uiterst rechts op de rijbaan rijden. Een scootmobiel is geen motorvoertuig en is dan ook niet snel genoeg voor de autoweg of snelweg, hier mag dan ook niet met een scootmobiel gereden worden.

Welke voorrangsregels gelden er?

Als scootmobilist bent u op de stoep rijdend gelijk aan een voetganger. Op het fietspad of op een rijbaan gelden dezelfde regels als voor een bestuurder van een bromfiets. Zo dient u voorrang te krijgen als u van rechts komt én dient u ook voorrang te verlenen aan verkeer van rechts. Maak gebruik van uw knipperlichten of steek uw hand uit bij het afslaan, net als op een bromfiets.

Hoe hard mag een scootmobiel rijden?

De toegestane maximumsnelheid van een mobiliteitsscooter hangt af van waar u rijdt:

  • Op voetpaden en op de stoep mag een scootmobiel maximaal 6 km per uur rijden. Echter moet u uw snelheid hier aanpassen aan die van eventuele wandelaars;
  • Op fietspaden binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Voor fietspaden buiten de bebouwde kom is dit maximaal 40 kilometer per uur;
  • Een scootmobiel mag op de rijbaan maximaal 45 kilometer per uur rijden. Rijbanen waar auto’s 30 kilometer per uur of langzamer mogen, zijn hierbij uitgezonderd. U mag dan maximaal de snelheid die op de verkeersborden is aangegeven.

Is verlichting verplicht?

Wanneer u op voetpaden (stoep, trottoir) rijdt, dan is verlichting niet verplicht. U bent hier volgens de wet gelijk aan een voetganger. Op fietspaden en overige wegen is verlichting wel verplicht. Voor de wet gezien is een scootmobiel dan gelijk aan een brommer en scooter.

De SWOF, ANWB en Unigarant raden daarnaast ook het SeeMe Veiligheidspakket aan. Door deze reflecterende accessoires op uw scootmobiel aan te brengen, bent u tijdens de schemer en in het donker beter zichtbaar voor andere weggebruikers.

Mogen er meerdere scootmobielen naast elkaar rijden?

Op voetpaden en op de stoep mogen mobiliteitsscooters naast elkaar rijden, met als voorwaarde dat ander verkeer geen hinder ondervindt. Wanneer u op fietspaden of op de weg rijdt, dan mag u nooit naast een andere scootmobiel rijden.

 

Wij wensen u veel veilige kilometers toe op uw scootmobiel!

Team SeeMe Zichtbaarheidsmiddelen